Garanti süresi devam eden makinelerimizin arıza yapması durumunda müdahale ediş yöntemimizi kapsar. Talep halinde garanti süresi dolmuş olan makinelerimiz için de geçerlidir.

Müşteriden genellikle telefon yoluyla gelen arıza bildirimi dinlenir. Acil durumlarda operatöre yapması gerekenler telefonda anlatılarak, öncelikle makinenin betona devam edebilmesi ya da bu mümkün değilse betonun temizlenebilmesi sağlanmaya çalışılır.

Makinenin bulunduğu lokasyona göre en yakın yetkili servisimiz ya da Betonstar SSH teknisyenimiz ivedilikle görevlendirilir. Arızanın giderilmesi için gerek duyulan yedek parçalar tespit edilir ve bu parçalardan yetkili servis stoğunda olmayan var ise tedarik edilmesi sağlanır.

Arıza giderilinceye kadar geçen süreç takip edilir ve işlem sonunda servis raporu düzenlenerek kayıt altına alınır. Oluşan arızanın garanti kapsamı içerisinde olup olmadığına karar verilir. Yapılan işlem fatura edilecekse sebepleri müşteriye açıklanır ve operatöre gerekli eğitim verilir.