HAKKIMIZDA

İş Güvenliği

Betonstar, faaliyette bulunduğu tesislerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nın temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

★ Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
★ Sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
★ Çalışanların, tüm tedarikçi firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
★  Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı, taahhüt eder.
★  Üretim alanlarımızın tüm aşamalarında  Betonstar olarak güvenli, sağlıklı ve keyifli bir çalışma ortamı hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;


★  İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması ve hatta “sıfır iş kazası” politikasının gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
★  Kaza olduktan sonra değil kaza olmadan önce önlem alınmasını sağlamayı,
★  Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
★  Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipmanlar, kişisel koruyucu donanımlar ve uygun teknolojiler kullanmayı,
★  İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi ve doğru yapılması için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlayacak İSG toplantıları yapmayı,
★  İş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimseyerek yaşam tarzı haline getirmeye çalışıyoruz.

Bu doğrultuda;

★  İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
★  İş Sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif (kazadan önce tedbir alma) yaklaşım süreçlerini sürekli iyileştirmeyi ve performansı artırarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
★  İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız tedarikçilerimizin çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi beyan ediyoruz.

Betonstar olarak bilmekteyiz ki; güçlü üretimler ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanarak olur. Bu yüzden İş Sağlığı ve Güvenliği birimimizle işbirliği içerisinde bu ortamı sağlamaktan ve çalışanlarımızı bu açıdan memnun etmekten gurur duyuyoruz.