Üretim müdürlüğüne iletilen iyileştirme ihtiyaçları yanında, AR-GE departmanı da zaman zaman tasarımda bazı değişiklikler yayınlamaktadır. Bu değişikliklerin makine üzerinde uygulanmasını kapsayan prosedürdür.

Yayınlanan iyileştirmenin türüne göre, öncelikle bu işlemin nerede yapılacağına karar verilir. Daha sonra müşteri ile iletişime geçilerek yapılması gereken işlem ve nedeni kendilerine açıklanır. Makinenin müsait olacağı gün ya da günler için müşteriden randevu alınır. Günü geldiğinde teknisyenimiz ya müşteri sahasına gönderilir ya da makine fabrika sahasına çağırılır.İyileştirme işlemi tamamlandıktan sonra gerekli testler yapılır ve servis raporu düzenlenerek işlem kayıt altına alınır. Bu işlemler garanti süresi devam eden ya da garanti süresi dolmuş tüm makinelerimize yapılabilir.