HAKKIMIZDA

Kalite Politikamız

İnşaat sektöründe; beton pompaları ve ekipmanları alanında, müşterilerimizin her gün artan ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz yerine getirebilmek için; aşağıdaki temel prensipleri herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçirmektir.

Bunlar;

  • Uluslararası standartlar ve mevzuat koşulları ile uyumlu bir kalite yönetim sisteminin, firmamızın amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin olarak kullanılmasını sağlamak,

  • Etkin yönetim, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların bilinçli katılımı ile tüm ürün ve servislerde müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimlilikle karşılamak ve sürdürmek,

  • Müşteri memnuniyetinin sürekli olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve bunların sonuçlarını ölçmek; her alanda iç performans ölçümleri/analizleri gerçekleştirmek; sonuçlardan giderek gelişmeye açık alanları zamanında saptamak ve iyileştirmek,

  • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi için; iş ve kaynak yönetiminde süreç odaklı bakış açısı ile, sürekli gelişme hedeflerini yaygın katılımla gerçekleştirmek,

  • Değer yaratma sürecinde rol alan tüm tedarikçilerimizle işbirliği ve sürekli gelişme anlayışıyla çalışmaktır.