Makine, müşterimize fabrika stoğundan teslim edilmesi ile başlar. Müşteri yetkilisi ile temas kurulur ve makineyi kullanmaya başlayacakları gün tespit edilir.

Makinenin ilk beton basmaya başlayacağı gün, servis personelimiz (Betonstar SSH teknisyeni ya da yetkili servis teknisyeni) makinenin yanında hazır bulunur. Teknisyenimiz tarafından makinenin çalışma öncesi kontrolleri yapılır ve ''teslimat öncesi kontrol formu'' doldurulur. Bu kontroller tamamlandıktan sonra operatöre, güvenli kullanım ve bakım eğitimi verilir. Bu eğitim sonunda operatör eğitim tutanağı doldurulup operatöre imzalatılır.


Tüm bu işlemler sonunda beton basma işlemine geçilir. Makine en az 30 metreküp beton basıncaya kadar teknisyenimiz çalışma sahasından ayrılmaz. İlk çalışma sırasında herhangi bir sorun yaşanırsa giderilir ve operatörün makine ayarları konusunda talepleri olursa, fabrika ayar limitleri dışına çıkmamak kaydıyla istenen ayar değişikliği yapılır.

Beton dökümünün sorunsuz tamamlanması sonrası, ''teslimat sertifikası'' doldurulup firmadan kaşeli imzası alınır. Böylelikle artık makinenin garanti süresi başlatılmış olur.