Bu eğitimin amacı, teknisyenlerimizin bilgi birikimleri ve tecrübelerini test etmek ve eksik görülen yönlerinin tamamlanmasını sağlamaktır. Aynı zamanda makinelerimizde kullanılmaya başlanılan yeni sistemleri tanıtmak ve oluşabilecek arızalara müdahale yeteneklerini en üst seviyede tutmaktır.

Bu eğitimler hidrolik, kaynak ve elektrik olmak üzere üç farklı konu başlığı altında yapılır. Buna göre hangi başlıklı eğitim düzenlenecek ise, yetkili servislerimizden o branşta çalışan personel ya da personellerini, belirlenen tarihte fabrikamıza göndermeleri istenir.Öncelikle fabrikamız gezdirilerek yeni modellerimiz ve yeni sistemlerimiz tanıtılır. Sonrasında belirlenen eğitim teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamada tamamlanır. Pratik eğitim fabrika sahasında bulunan bir makine üzerinde gerçekleştirilir. Eğitim sonunda bir sınav uygulanır ve bu sınav sonucuna göre teknisyenlerin eksik yönleri belirlenir. Gerekli eğitimin tekrar edilmesi için teknisyen bazında notlar alınır. İlk fırsatta bu teknisyenler için tekrar eğitim düzenlenir. Gerektiğinde eksik olduğu tespit edilen teknisyenin, daha fazla gün fabrikamızda kalması ve ilgili olduğu departmanda bir süre çalışması istenir.

Eğitim sonunda küçük hediyelerle, servis personellerimiz uğurlanır.