Türkiye genelinde bulunan tüm yetkili servislerimizin doğru ve düzenli çalışmaları kapsamında, servis binası, takım ve teçhizat ve servis personellerinin denetlenmesini kapsar.

Düzenli aralıklarla yetkili servislerimizin bulunduğu adreslere ziyaretler düzenlenir. Bu ziyaretler özellikle önceden haber vermeksizin yapılır. Böylelikle daha gerçekçi tespitlerde bulunulması sağlanır.

Yapılan denetimlerde personelin kıyafeti ve kişisel bakımından, servisin temizliği ve düzeni ile kullanılan ekipmanın yeterliliğine kadar tüm unsurlar kontrol edilir. Tespit edilen aksaklıklar servis sahibi ya da yetkilisine bildirilir.

Bu aksaklıkların düzeltilmesi için kendilerinden termin istenir ve kayıt altına alınarak bir sonraki ziyarette düzeltilmiş olduğunun görülmesi istendiği belirtilir.

Ayrıca herhangi bir müşteriden, yetkili servisimiz hakkında bir şikayet varsa, bu konu mutlaka yüz yüze görüşülür ve şikayetin ortadan kaldırılması için nelerin yapılması gerektiğine birlikte karar verilir. Verilen kararın uygulanması takip edilir ve müşteri memnuniyetinin tekrar sağlanması amaçlanır.